Het laboratorium werkt volgens de laatste ISO 15189:2012 - norm.

Labo Rigo is sinds 1995 geaccrediteerd door het Belgisch Accreditatiesysteem BELAC. Indien u dat wenst, kunnen wij u een gedetailleerde lijst van geaccrediteerde analyses en een accreditatiecertificaat bezorgen.

Enkele kenmerken :
  • Kwaliteitshandboek
  • Up-to-date en gevalideerde technieken
  • Formeel geregelde opleidingen en bijscholingen van het personeel
  • Gedetailleerde werkvoorschriften (standaardprocedures)
  • Interne en externe kwaliteitscontroleprogramma's
  • Controle van de pre-analytische, analytische en post-analytische fase

De BELAC Accreditatie (certified BELAC 27-MED) geeft u als opdrachtgever de garantie dat alle fasen van de laboratoriumactiviteiten worden uitgevoerd volgens de internationale norm. BELAC voert hiertoe jaarlijks een audit uit met een extern team van auditoren.