Elke werkdag worden door een eigen ophaaldienst de stalen opgehaald bij onze diverse opdrachtgevers uit de medische sector. (zoals huisartsen , specialisten , drugcentra , dierenartsen , rusthuizen, )

Gelieve tijdig te telefoneren zodat een goede planning voor ons mogelijk is.

Op weekdagen voorzien we een middag- en een avondophaaldienst, al dan niet vast.

Op zaterdagen voorzien we enkel een middagophaaldienst.

Buiten deze vaste ophaalrondes is er ook een permanente ophaaldienst voor medische urgenties.

Dringende stalen op zaterdag en zondag kunnen na telefonische afspraak ook opgehaald en geanalyseerd worden door onze wachtdienst.